Dziś jest:

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 755 na odcinku Brzóstowa– Ćmielów od km 7+372 do km 8+269

Trwają prace drogowe związane z przebudową II etapu  drogi wojewódzkiej nr 755, które w chwili obecnej są realizowane na odcinku od m. Brzóstowa do m. Ćmielów, od km 7+372 do km 8+269.
 W zakresie robót realizowanych w istniejącym pasie drogowym wykonano rozbiórkę  starych chodników z kostki betonowej, krawężników, barier energochłonnych i sfrezowano do wymaganego profilu nawierzchnię asfaltową drogi.
Wykonano także nowy odcinek odwodnienia z rur PP, studni rewizyjnych betonowych i wpustów deszczowych.
Trwają aktualnie  prace związanie z budową nowego chodnika z kostki brukowej betonowej gr 6 cm,  który będzie wykonany na całym odcinku drogi z montażem krawężników betonowych.
Rozpoczęły  się także roboty drogowe polegające na położeniu masy mineralno bitumicznej nawierzchni drogi.
Wykonane zostaną nawierzchnie zjazdów, parkingów i zatok z kostki betonowej szarej grubości 8,0 cm.
Wykonawcą generalnym robót jest Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Przęsłowa 2A, 25-670 Kielce.
 Koszt całkowity realizacji projektu przebudowy drogi wyniesie 1 011 446,25 PLN brutto.
 
Roboty zostaną zakończone w II dekadzie sierpnia b.r.

Dodano: 31-07-2015

więcej

Nowa droga w gminie

Zakończono prace drogowe związane z przebudową nawierzchni drogi gminnej p.n :
„ Przebudowa drogi gminnej nr 318032 T w miejscowości Piaski Brzóstowskie od km 0+000 do km 0+495 ”
 
Długość drogi – 495,0 m
Szerokość jezdni – 5,0 m
 
Na w/w drodze wykonano nową nawierzchnię  asfaltową  o powierzchni 2 475,0 m2 oraz utwardzono zjazdy do posesji i pobocza kruszywem kamiennym.
         Przebudowa  tej drogi przyczyniła się do usprawnienia sieci połączeń komunikacyjnych w sołectwie Piaski Brzóstowskie w kierunku m. Krasków.
Poprawa parametrów technicznych i geometrycznych  nowo wykonanej drogi, ich przepustowości (zwiększenie płynności ruchu, komfortu jazdy) skutkuje poprawą bezpieczeństwa ruchu i powstania trwałej infrastruktury drogowej charakteryzującej się wysokim standardem i estetyką.
Wykonawca robót - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojtas, Piaseczno 44,  27-670 Łoniów,
Koszt realizacji  zadania  wyniósł: :    : 200 710,35 zł (brutto)
(słownie   : dwieście tysięcy siedemset dziesięć złotych i 35 groszy)
 
Gmina Ćmielów na realizację w/w zadań pozyskała środki finansowe z budżetu państwa w wysokości   128 372,00 zł.
Pozostała kwota zostanie sfinansowana z budżetu gminy Ćmielów.

Dodano: 31-07-2015

więcej

Opłaty za zbiorowe dostarczanie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej
w Ćmielowie informuje, że od dnia
01.09.2015r.
na terenie Miasta i Gminy Ćmielów opłaty za zbiorowe dostarczanie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XII/69/2015 z dnia 29 lipca 2015r.
zostały zatwierdzone nowe ceny i wynoszą:
 
Za wodę:
2015/2016
1 .   Grupa I - cena wody:
2.   Grupa I - stała opłata abonamentowa na odbiorcę na miesiąc:
3.   Grupa I – stała opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego wg przeciętnych norm zużycia wody:
4.   Grupa II - cena wody:
5.   Grupa II - stała opłata abonamentowa na odbiorcę na miesiąc:
6.   Grupa II –stała opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego wg przeciętnych norm zużycia wody:
2,75 zł/m3
 
2,00 zł/odb./m-c  
 
1,60 zł/odb./m-c
3,50 zł/m3  
 
4,10 zł/odb./m-c
 
3,28 zł/odb./m-c  
Za ścieki:
2015/2016
1. Grupa I - cena ścieków:
2. Grupa I - stała opłata abonamentowa na odbiorcę na miesiąc:
3. Grupa I –stała opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego    wg przeciętnych norm zużycia:
 4. Grupa II - cena ścieków:
 5. Grupa II - stała opłata abonamentowa na odbiorcę na miesiąc:
 6. Grupa II – stała opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego wg przeciętnych norm zużycia:
8,91 zł/m3 3,57zł/odb./m-c
 
2,86 zł/odb./m-c
 10,34 zł/m3  
 
3,70 zł/odb./m-c
 
2,96 zł/odb./m-c
 
Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr IV/17/2015r. z dnia 22 stycznia 20115r.  – Gmina Ćmielów dopłaca do ceny ścieków komunalnych od gospodarstw domowych (Grupa I) 2,00zł+8% VAT do 1 m3 ścieków ( dotacja przedmiotowa)
 
Grupa I – dotyczy gospodarstw domowych.
Grupa II – dotyczy jednostek budżetowych, przemysłu, podmiotów gospodarczych i pozostałych usług.
Do wyżej wymienionych cen należy doliczyć podatek VAT 8%.

Dodano: 31-07-2015

więcej

Bezpłatna Mammografia

Cmielow-08-2015.jpg

Dodano: 31-07-2015

więcej

Oddawanie krwi

Oddawanie krwi


Dodano: 23-07-2015

więcej

Życzenia

Z okazji Dnia Ceramika składamy całemu zespołowi pracowników  Polskich Fabryk Porcelany „Ćmielów” i „Chodzież” SA najserdeczniejsze życzenia .
Życzymy , aby dalsza praca była dla Was źródłem satysfakcji , a trud i wysiłek w nią włożony zaowocował dalszym rozwojem firmy , poszerzeniem rynków zbytu i zapewnieniem jej odpowiedniej pozycji na rynkach europejskich i światowych .
Dziękujemy za zaangażowanie i kreatywność  , bo bez Waszej wiedzy , umiejętności i przede wszystkim poświęceniu Zakłady Porcelany nie osiągnęłyby tak wysokiego sukcesu rynkowego i nie rozsławiały naszego miasta .
Życzymy wielu sukcesów , niech kolejne lata przyniosą Waszej firmie nowe osiągnięcia .
 
                                                 Z wyrazami szacunku
 
Prezes Zarządu                                                                     Przewodnicząca Rady Miejskiej
Inga Kamińska                                                                     Marianna Gierczak                                     
Przewodnicząca ZZ Pracowników                                      Burmistrz Ćmielowa
Halina Starzomska                                                               Jan Kuśmierz    
Przewodniczący NSZZ „Solidarność’’
 Mirosław Rogoziński     
                                                        

Dodano: 23-07-2015

więcej

Dzień Ceramika 2015

plakat.jpg

Dodano: 23-07-2015

więcej

komunikat meteo

komunikat meteo


Dodano: 23-07-2015

więcej

komunikat meteo

komunikat meteo


Dodano: 22-07-2015

więcej

Nowe drogi w gminie

Zakończono prace drogowe związane z przebudową nawierzchni n/w odcinków dróg gminnych :
- „ Przebudowa drogi gminnej nr 318025T Podgórze – Stoki Duże ”
Długość drogi – 450,0 m
Szerokość – 3,0 m
- „Przebudowa drogi gminnej nr 318060T ul. Małachowska w Ćmielowie”.
Długość drogi – 635,0 m
Szerokość – 5,0 m
Na w/w drogach wykonano nowe nawierzchnie  asfaltowe  oraz utwardzono pobocza kruszywem kamiennym.
         Przebudowa  tych dróg przyczyniła się do usprawnienia sieci połączeń komunikacyjnych w tych rejonach gminy, poprawy parametrów technicznych i geometrycznych dróg , ich przepustowości (zwiększenie płynności ruchu, komfortu jazdy), poprawa bezpieczeństwa ruchu i powstania trwałej infrastruktury drogowej charakteryzującej się wysokim standardem i estetyką.
Wykonawca robót to Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojtas, Piaseczno 44,  27-670 Łoniów,
Koszt realizacji  wyniósł: : 347 663,67 zł 
Gmina Ćmielów na realizację w/w zadań pozyskała środki finansowe z budżetu państwa w wysokości   251 336,00 zł.
Pozostała kwota zostanie sfinansowana z budżetu gminy Ćmielów.

Dodano: 17-07-2015

więcej

Urząd Miasta i Gminy
w Ćmielowie


ul. Ostrowiecka 40,
27 - 440 Ćmielów
Tel. (0-15) 861 20 18
Fax (0-15) 861 20 18

<lipiec 2015>
PnWtŚrCzPtSoN
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij