Dziś jest:

Uroczyste nadanie nowego sztandaru dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Buszkowicach i obchody 72 rocznicy pacyfikacji wsi Buszkowice.

W niedzielę 15 listopada 2015r. intencyjną mszą świętą w Kościele Parafialnym w Ptakanowie
rozpoczęły się obchody święta mieszkańców Buszkowic.
O godzinie 15.00 rozpoczęła się część oficjalna obchodów pod pomnikiem i remizą OSP Buszkowice.
Po odegraniu „Roty” nastąpił przemarsz strażackich pocztów sztandarowych i złożenie meldunku przez Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej  dh Dariusza Kasprzyka  Wiceprezesowi Oddziału Zarządu Wojewódzkiego  ZOSP RP w Kielcach dh Krzysztofowi Gajewskiemu o gotowości do uroczystości.  W związku z 72 rocznicą pacyfikacji wsi Buszkowice przez okupanta niemieckiego w 1943 roku , głos zabrał naoczny świadek pacyfikacji  Pan Stanisław Heba przybliżył historię tych przykrych wydarzeń. Po przemówieniu  delegacje złożyły wiązanki pod pomnikiem poległych.
 Po odczytaniu aktu nadania sztandaru przez  Prezesa Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Ćmielowie dh Jana Kuśmierza nastąpiła prezentacja i przekazanie nowego sztandaru jednostce.
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Buszkowicach została odznaczona „Złotym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa”. Odznaczenia dokonał Wiceprezes  Oddziału Zarządu Wojewódzkiego  ZOSP RP w Kielcach dh Krzysztof Gajewski. Delegacja jednostki złożyła serdeczne podziękowania mieszkance Buszkowic Pani Justynie Dydycz-Kasprzyk za wykonanie nowego sztandaru.
Następujący druhowie jednostki otrzymali odznaczenia:
SREBNY MEDAL „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA”
Dh  PIOTR  ADAMCZAK
Dh  JUSTYNA  DYDYCZ-KASPRZYK
Dh  MIROSŁAW  SKÓRSKI
 
BRĄZOWY MEDAL „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA”
Dh  ROBERT   BARAŃSKI
Dh  BARTOSZ  HEBA
Dh  TOMASZ  HEBA
Dh  PAWEŁ   KOŁODZIEJCZYK
 
„ODZNAKĘ STRAŻAK WZOROWY”
Dh  PATRYK    BARGIEŁ
Dh  ŁUKASZ   CEBULA
Dh  KAMIL   KSIĄŻKIEWICZ
Dh   DAMIAN  SMYKLA
Oficjalną część uroczystości zakończył montaż  słowno – muzyczny grupy dzieci „Słoneczka”.
Pomimo deszczowej pogody w uroczystościach udział wzięli  Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Arkadiusz Bąk, Wiceprezes  Oddziału Zarządu Wojewódzkiego  ZOSP RP w Kielcach dh Krzysztof Gajewski, przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP w Ostrowcu Św. kpt. Andrzej Pietrzykowski, Radny Powiatu Ostrowieckiego Mariusz Pasternak, Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Ćmielowie dh Jan Kuśmierz, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ćmielowie Marianna Gierczak, Zastępca Burmistrza Ćmielowa Tadeusz Chmielecki , poczty sztandarowe jednostek OSP, wielu obecnych i byłych mieszkańców wsi Buszkowice.
 
 

Dodano: 19-11-2015

więcej

Plan Rozwoju Miejscowości Wola Grójecka na lata 2016-2020

 Burmistrz Ćmielowa ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu Planu Rozwoju Miejscowości Wola Grójecka na lata 2016-2020.
Wszystkie infomacje pod adresem: 
http://bip.cmielow.pl/?a=5432

Dodano: 13-11-2015

więcej

11.11.2015r.

 Tegoroczne gminne obchody Święta Niepodległości w Ćmielowie, rozpoczęto Mszą Świętą  w miejscowym kościele parafialnym, którą odprawił Ksiądz Proboszcz Czesław Gumieniak.             
 Następnie poczty sztandarowe, delegacje zakładów pracy, szkół, organizacji oraz ugrupowań politycznych,  przeszły do Rynku Miejskiego. Pod Pomnikiem Bojownikom o Niepodległość i Sprawiedliwość  Społeczną znajdującym się w Parku Miejskim, poszczególne delegacje złożyły wiązanki. Odczytano również referat okolicznościowy. Do zgromadzonych uczestników zwrócił się także Burmistrz Ćmielowa Jan Kuśmierz, który podkreślił fakt, iż obecne pokolenie Polaków ma możliwość  żyć w czasach kiedy nie trzeba walczyć o wolność i niepodległość. Podziękował również wszystkim uczestnikom uroczystości za udział w obchodach. Następnie w sali widowiskowej Domu Kultury w Ćmielowie odbyła się część artystyczna na którą złożyły się: program słowno – muzyczny zaprezentowany przez uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzóstowej i Gimnazjum  w Brzóstowej, przygotowany przez Panie: Joannę Utnik, Dorotę Kaniewską, Halinę Ćwik i Magdalenę Nogalską. Przed zgromadzoną publicznością zaprezentował się również Chór Środowiskowy „Jutrzenka” działający przy Domu Kultury w Ćmielowie a prowadzony przez Pawła Cieślika.               
Na podsumowanie uroczystości wystąpiła grupa taneczna z Domu Kultury, prowadzona przez Jadwigę Rękawek, która zaprezentowała krakowiaka. Część artystyczna gminnych obchodów Święta Niepodległości była pierwszą uroczystością jaka odbyła się w nowowyremontowanej sali widowiskowej Domu Kultury  w Ćmielowie.

Dodano: 13-11-2015

więcej

Akademia - Gimnazjum w Ćmielowie

 „POLSKA, OJCZYZNA, NIEPODLEGŁOŚĆ
– ŻYJEMY DZIŚ W WOLNEJ OJCZYŹNIE"
 
                 9 listopada 2015 r. społeczność gimnazjalna wzięła udział w uroczystej akademii  z okazji 97 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Program artystyczny, który obfitował w wiersze i pieśni poświęcone Ojczyźnie przybliżył wszystkim  historyczne czasy, kiedy Polska zniknęła z mapy świata oraz odzyskała upragnioną wolność po 123 latach niewoli w 1918 roku. Nad  przygotowaniem występu czuwali Pani Julita Witkowska, Pani Renata Saracen i Pan Dariusz Urbański.         
 
             Pani Dyrektor Izabela Praga zachęciła uczniów, nauczycieli i pracowników do wzięcia udziału  w gminnych obchodach Święta Niepodległości w dniu 11 listopada 2015 roku.

 

Dodano: 13-11-2015

więcej

97 Rocznica Odzyskania Niepodległości

 
         97 Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 uczcili uroczystą akademią, którą przygotowali wspólnie
z nauczycielami: panią Julitą Witkowską, panią Marią Bykowską i panią Jolantą Peś-Stoczkiewicz.
         Społeczność szkolna mogła sobie przypomnieć, że wykreślenie Polski
z map Europy i świata nie oznaczało unicestwienia narodu polskiego, który potrafił się zjednoczyć i walczyć o dobro ojczyzny nie tylko czynem zbrojnym, ale i dbałością o dorobek kultury i ojczysty język.
          Uroczystość uświetniło odśpiewanie „Roty” do słów Marii Konopnickiej i muzyki Feliksa Nowowiejskiego oraz krakowiak wykonany przez członków zespołu tanecznego działającego przy Domu Kultury w Ćmielowie pod opieką p. Jadwigi Rękawek.
         Podczas akademii ogłoszone zostały wyniki III Szkolnego Konkursu Literacko – Plastycznego „Polska, moja Ojczyzna” zorganizowanego przez nauczycielkę historii p. Jolantę Pięcińską, nauczycielkę plastyki p. Julitę Witkowską, nauczycielkę bibliotekarkę p. Renatę Saracen oraz nauczycielki języka polskiego p. Marię Bykowską oraz p. Danutę Paluch. Uczniowie pisali życzenia dla Niepodległej Ojczyzny oraz wykonywali projekty kartek pocztowych z okazji święta Niepodległości. 
         I miejsce w części literackiej konkursu zajęli ex aequo: M. Cielecki klasa IVa, W. Sobczyk klasa IVb, K. Kozieł klasa Va, W. Pytlak klasa Vb,
J. Miernikiewicz klasa VIa oraz F. Cielecki klasa VIb, natomiast wyróżnienia
w tej części konkursu otrzymali ex aequo: K. Granat klasa IVa, K. Kaca klasa IVa, M. Pękalski klasa IVa, S. Klechowska klasa Va, K. Koper klasa Va,
K. Chadała klasa Vb, K. Sobieraj klasa Vb, M. Sternik klasa Vb, M. Brodnicki klasa Vb, K. Szczerbińska klasa Vb, oraz F. Krawiec klasa VIb. W części plastycznej konkursu I miejsce otrzymali ex aequo: O. Kominek klasa IVa,
O. Chodakowska klasa IVa, M. Bilski klasa Va, M. Mazur klasa Vb, N. Bukała klasa Vb, M. Jakubowska klasa VIa i A. Gołębiowska klasa VIb, natomiast wyróżnienia w tej części konkursu otrzymali ex aequo: A. Granat klasa IVa,
P. Rybus klasa IVa, K. Chadała klasa Vb, K. Sobieraj klasa Vb, W. Krawczyk klasa Vb, N. Zorzańska klasa Vb, K. Zorzański klasa Vb, O. Kowalska klasa Vb, J. Miernikiewicz klasa VIa oraz P. Dziwanowska klasa VIb.
         Dyrektor szkoły pan Leszek Kowalski przypomniał wszystkim
o obchodach Święta Niepodległości w dniu 11 listopada bieżącego roku
i o wzięciu w nich udziału. Krótko przedstawił program obchodów święta
i zachęcił do uczestnictwa.
 

Dodano: 13-11-2015

więcej

II TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ POD PATRONATEM BURMISTRZA ĆMIELOWA BRZÓSTOWA 28-29.10. 2015r.

W dniach 28 – 29.10.2015r. w Brzóstowej odbył się Turniej Piłki Nożnej dziewcząt i chłopców szkól   podstawowych i gimnazjalnych pod patronatem Burmistrza Ćmielowa Jana Kuśmierza.
Celem turnieju było:
-   rozwijanie i propagowanie aktywności ruchowej
-          zagospodarowanie czasu wolnego społeczności naszej gminy
-          popularyzowanie piłki nożnej
-   realizowanie zadań z profilaktyki uzależnień
-   wspólna zabawa sportowa
W kategorii dziewcząt szkół gimnazjalnych wystąpiły dwie drużyny.
I miejsce zajęła drużyna Gimnazjum Brzóstowa,
IImiejsce zajęła drużyna Gimnazjum Ćmielów.
W kategorii chłopców szkół gimnazjalnych wystąpiły cztery drużyny, które rozegrały mecze systemem „każdy z każdym".
Klasyfikacja końcowa wygląda następująco:
I miejsce drużyna Gim. Ćmielów II
IImiejsce drużyna Gim. Ćmielów I
III    miejsce drużyna Gim. Brzóstowa I
IVmiejsce drużyna Gim. Brzóstowa II
Kategoria klas I-III dziewcząt szkół podstawowych:
I miejsce Sz. P. Brzóstowa,
IImiejsce Sz. P. Ćmielów.
Kategoria klas I-III chłopców szkół podstawowych:
I miejsce Sz. P. Ćmielów,
IImiejsce Sz. P. Brzóstowa.
Kategoria klas IV-VI dziewcząt szkół podstawowych:
I miejsce Sz. P. Ćmielów,
IImiejsce Sz. P. Brzóstowa.
Kategoria klas IV-VI chłopców szkół podstawowych:
I miejsce Sz. P. Ćmielów,
IImiejsce Sz. P. Brzóstowa.
Rozgrywki cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony kibiców.
Na zakończenie rozgrywek przybył Burmistrz Ćmielowa Jan Kuśmierz oraz dyrektorzy szkół:   Maria  Kowalska  i  Zbigniew  Czubala.  Burmistrz  wręczył  wszystkim  drużynom ufundowane przez Urząd Miasta i Gminy Ćmielów nagrody w postaci piłek i dyplomów.
Turniej przygotowali i przeprowadzili: Renata Krąg, Renata Wójcik, Iwona Bilska, Radosław Bzorek, Dariusz Piętka, Piotr Paszyński.
Gratulujemy zwycięzcom. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za sportową walkę.

Dodano: 13-11-2015

więcej

Ślubowanie Uczniów Klas Pierwszych

 W dniu 6.11.2015 r. w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ćmielowie kierowanej przez dyrektora p. Leszka Kowalskiego i wicedyrektor p. Jolantę Pięcińską, odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych. Dzieci przedstawiły ciekawy program artystyczny przygotowany wraz  z wychowawczyniami : klasy Ia p. Ewą Pernak, Ib p. Dorotą Lubaszewską oraz Ic p. Ewą Słapek.
Pan dyrektor dokonał uroczystego pasowania na ucznia i tym aktem przyjął pierwszaków do grona społeczności szkolnej. W czasie akademii głos zabrali Burmistrz Ćmielowa p. Jan Kuśnierz, Przewodnicząca Rady Miejskiej p. Marianna Gierczak, Inspektor Oświaty w Ćmielowie p.Tomasz Neyman, przewodniczący związku nauczycieli „Solidarność” p. Dariusz Urbański, którzy wręczyli uczniom pamiątki i drobne upominki. Uroczystość uświetnili także swą obecnością ks. Czesław Gumieniak – proboszcz parafii w Ćmielowie, p. Izabela Praga – dyrektor Gimnazjum w Ćmielowie, p. Ewa Cieśniewska – dyrektor przedszkola w Ćmielowie oraz Przewodnicząca Rady Rodziców p. Edyta Dróżdż.
Pierwszoklasiści przyjęci do braci uczniowskiej zaprezentowali się wyjątkowo uroczyście.

Dodano: 06-11-2015

więcej

Święto Starszaka

 Rzecz to ważna niesłychanie , gdy STARSZAKIEM się zostanie
-Święto Starszaka w Samorządowym Przedszkolu w Ćmielowie
 
                 W miniony czwartek  dwie grupy dzieci odbywających roczne przygotowanie przedszkolne obchodziły  Święto Starszaka.  W obecności zaproszonych gości – przewodniczącej Rady Miejskiej – Marianny Gierczak, burmistrza- Jana Kuśmierza ,  inspektora oświaty Tomasza Neymana, dyrektor Ewy Cieśniewskiej oraz licznie zgromadzonych rodziców i dziadków- przedszkolaki zaprezentowały programy, złożone z wierszy, skeczy,  piosenek oraz tańców, tematycznie związanych z nazwą grupy. Dzieci przygotowywane przez wychowawczynie- Annę Paruch i Małgorzatę Chadała - realizują program „Od przedszkolaka do pierwszaka”. Przedszkolaki  mogą rozwijać zdolności i  umiejętności wykraczające poza podstawę programową podczas zajęć dodatkowych,  jak: „Zabawy teatralne” , „Zabawy logopedyczne” oraz programów wspierających: Mamo,tato, wolę wodę”, „Przedszkole talentów”, „Czyste powietrze wokół nas”czy „Kubusiowi przyjaciele natury”.
Uroczystość zakończyła się wręczeniem okolicznościowych upominków i słodyczy przygotowanych przez  rodziców i zaproszonych gości. „Słoneczka” oraz „Wesołe Nutki” przyjęły życzenia sukcesów, radości oraz wytrwałości w realizacji codziennych obowiązków .
Pan burmistrz,  podziwiając występy artystyczne dzieci, zapewnił o trosce władz gminnych
w zapewnianiu dobrych warunków nauki i zabawy ćmielowskim przedszkolakom.
Z okazji Święta Starszaka  dzieciom- życzymy spełnienia wszystkich dziecięcych marzeń.

Dodano: 06-11-2015

więcej

11.11.2015r.

 11-11-2015.jpg

Dodano: 06-11-2015

więcej

Halloween w Borii.

 W piątek 30 października biblioteka w Borii zorganizowała dla dzieci Halloween. Czytelnia zamieniła się w tym dniu w "straszną komnatę".Z tej okazji wszystkie dzieci wraz z bibliotekarką pojawiły się w strasznych przebraniach. Dzieci zapoznały się z historią Halloween, stworzyły papierowe duszki i brały udział w konkursach podczas których musiały się wykazać pomysłowością i zręcznością. Dużo emocji wywołała wieczorna wędrówka po okolicy i zabawa cukierek albo psikus. Dzieci odwiedzały mieszkańców, gdy ktoś nie chciał dać cukierka, o trzymywał od dzieci psikusa np. pomalowanie drzwi dżemem. Tego dnia biblioteka wyglądała jak "straszny dwór" , ale najważniejsze było to, że w ten upiorny wieczór było dużo śmiechu i radości. Wszyscy spędzili czas w miłej atmosferze mając nadzieję, że za rok znów spotkają się, aby uczestniczyć w tak fantastycznym wydarzeniu.

Dodano: 06-11-2015

więcej

Urząd Miasta i Gminy
w Ćmielowie


ul. Ostrowiecka 40,
27 - 440 Ćmielów
Tel. (0-15) 861 20 18
Fax (0-15) 861 20 18

<listopad 2015>
PnWtŚrCzPtSoN
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij