Dziś jest:
Włącz się w przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Krzemienny Krąg”

Włącz się w przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Krzemienny Krąg”W związku z rozpoczęciem prac nad Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016–2023 dla obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” (gminy: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów, Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą), zachęcamy wszystkich zainteresowanych do aktywnego włączenia się w przygotowanie dokumentu poprzez wypełnienie zamieszczonych poniżej anonimowych ankiet.
Zgromadzone informacje pozwolą zdefiniować stan faktyczny i posłużą do wypracowania analizy SWOT (mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia obszaru), a w późniejszym czasie  do wytyczenia kierunków działań, które będą służyć rozwojowi naszych gmin oraz przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców.
Wypełnione ankiety można przesłać pocztą elektroniczną na adres: biuro@krzemiennykrag.info lub dostarczyć osobiście albo przesłać pocztą tradycyjną na adres biura LGD (Bałtów 55, 27-423 Bałtów).
Wypełniając ankiety macie Państwo bezpośredni wpływ na kształt Strategii.

Dodano: 01-09-2015

więcej

Ankieta

ddd.png

Dodano: 28-08-2015

więcej

Remonty w ćmielowskich szkołach

W trakcie wakacji ćmielowskie placówki były remontowane, część pomieszczeń została pomalowana. W Samorządowym Przedszkolu w Ćmielowie oprócz drobnych napraw w kuchni i toaletach kompleksowo wyremontowano jedną z sal – położono 80m2 paneli podłogowych, zakupiono wykładzinę, pomalowano ściany, koszt remontu to ok. 8 tys. zł. W Szkole Podstawowej Nr 1 w Ćmielowie wymieniono drzwi na I piętrze, korytarz został też pomalowany i wyposażony w listwy dekoracyjne. Pomalowano też pomieszczenia kuchenne. We własnym zakresie wyremontowano gabinet dyrektora, rodzice pomogli w malowaniu jednej z sal lekcyjnych. Łączny koszt remontu to ok. 10 tys. zł. W Gimnazjum w Ćmielowie dokonano drobnych napraw, odnowione zostały szatnie. Jedno z pomieszczeń szkoły, znajdujące się na parterze, dzięki życzliwości dyrektor Izabeli Pragi oraz burmistrza Jana Kuśmierza zostanie użyczone wędkarzom z Koła PZW Nr 11. Będzie się tam zbierał Zarząd i można będzie opłacać składki członkowskie. Najwięcej prac wykonano w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Ćmielowie. Większość dotyczyła realizacji projektu pod nazwą „Modernizacja oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Brzóstowej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Kapitał Ludzki. W ramach projektu doposażono plac zabaw w zestaw czterowieżowy, dzięki oszczędnościom wyposażono go też w bezpieczną nawierzchnię gumową. Zmodernizowano toalety, dostosowując je do potrzeb najmłodszych dzieci. Sala, w której znajdować się będzie oddział przedszkolny została wyposażona w nowoczesne urządzenia i pomoce dydaktyczne. Kwota dofinansowanie projektu to 87 210zł, Gmina Ćmielów dołożyła około 5 tys. na działania wykraczające poza projekt. Oprócz tego z kostki odzyskanej przy remoncie drogi wojewódzkiej wykonano 450 mparkingu przy szkole, koszt ułożenia to 20 tys. zł. Kompleksowo ( za ok. 10 tys. zł.) została też wyremontowana sala gimnastyczna – podłoga została wycyklinowana i polakierowana, pomalowano ściany. Tu w części kosztów partycypowała Rada Rodziców. Szkoły podstawowe w Ćmielowie i Brzóstowej ze środków pozyskanych z MEN (32 tys. zł) doposażyły też, głównie w meble i sprzęt komputerowy, pomieszczenia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zaś w sprzęt AGD  stołówki szkolne. Można stwierdzić, że placówki są dobrze przygotowane do nowego roku szkolnego.

Dodano: 28-08-2015

więcej

I N F O R M A C J A

Burmistrz Ćmielowa informuje, że od dnia 31 sierpnia 2015 roku rozpoczyna pracę Gminna Komisja do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Ćmielów.
Zadaniem Komisji będzie:
1.    1.Szacowanie wielkości strat gospodarstw rolnych i działach specjalnych produkcjo rolnej na podstawie przeprowadzonych wizji lokalnych.
2.    2.Sporządzenie indywidualnych protokołów strat z uwzględnieniem utraconego plonu poszczególnych gatunków upraw.
3.    3.Sporządzenie zbiorczego protokołu strat powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcjo rolnej na terenie gminy.
Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie pokój nr 1 lub o kontakt telefoniczny pod nr 15 8612018 wew. 14

Dodano: 28-08-2015

więcej

Ogłoszenie

ddd.png

Dodano: 25-08-2015

więcej

Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników

sss.png

Dodano: 21-08-2015

więcej

Odpust

W dniu 15 sierpnia 2015 roku jak co roku od 325 lat odbył się odpust parafialny w dniu patronki Kościoła w Ćmielowie. Dla wierzących katolików to przede wszystkim Msza Święta odpustowa w Kościele.
Na odpust przybyły tłumy mieszkańców ze swoimi rodzinami.
Wokół Domu Kultury na Ćmielowskim Rynku ustawionych było wiele kolorowych straganów i kramów . Dzieciaki mogli się zaopatrzyć we wszelkiego rodzaju drewniane zabawki ruchome , piejące gliniane koguciki, piłeczki na gumce, pierścionki z niebieskim oczkiem , baloniki na druciku , korkowce i wiele wiele innych. Królowały tradycyjnie obwarzanki na papierowych sznureczkach, które są znakiem rozpoznawczym odpustów, w Parku Miejskim wirowała karuzela dając radość najmłodszym . Ćmielowski odpust to wieloletnia tradycja kultywowana przez naszych mieszkańców.

Dodano: 21-08-2015

więcej

Msza Święta

W dniu 15 sierpnia 2015 r. o godz. 9.00-tej w kościele Najświętszej Maryi Panny w Ćmielowie    odbyła się msza święta dziękczynna dożynkowa   w intencji zebranych plonów z terenu Gminy Ćmielów w 2015r..
Podczas mszy świętej celebrowanej przez Biskupa seniora diecezji sandomierskiej Edwarda Mariana Frankowskiego uczestniczyło wielu rolników oraz licznie przybyły poczty sztandarowe Gminnych  Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Starostowie Dożynek Gminnych Pani Halina Wójtowicz i Paweł Kolasa złożyli na ręce Biskupa chleb dożynkowy  z prośba o poświęcenie i mszę dziękczynną.
Biskup podziękował rolnikom za pracę i trud włożony w uprawę roli. Oraz jak wielkim obowiązkiem i zaszczytem jest ich ciężka praca rolników, która jest niezbędna w egzystencji narodu. Po uroczystościach kościelnych wierni opuścili kościół i udali się na Odpust z Okazji Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Dodano: 21-08-2015

więcej

Stypendia szkolne.

 Samorządowy Inspektorat Oświaty w Ćmielowie przypomina, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2015/2016 składa się w siedzibie Inspektoratu -Ćmielów, ul. Rynek 50 do dnia 15 września 2015r. Stypendium mogą uzyskać uczniowie, w których rodzinach dochód netto na osobę nie przekracza 456zł, zaś godnie z § 1 pkt 1 lit. B Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 29 lipca 2015 r.) wchodzącego w życie z dniem 1 października 2015 r. - 514,00 zł netto.
 Pełną informację na temat pomocy finansowej dla uczniów można uzyskać w SIO w Ćmielowie, tel. 15 8612079.
Druki wniosków dostępne są w Inspektoracie oraz w szkołach na terenie Miasta i Gminy Ćmielów.
Można je też pobrać ze strony siocmielow.biposwiata.pl/sprawy/1878/stypendia_szkolne

Dodano: 21-08-2015

więcej

Modernizacja oddziału przedszkolnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzóstowej

Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie złożył wniosek o dofinansowanie  „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX poddziałanie 9.1.1. - zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej zaplanowano szereg działań mających na celu stworzenie optymalnych warunków pozwalających na objęcie edukacją dzieci w wieku przedszkolnym. Projekt koordynuje Urząd Gminy Ćmielów. Dofinansowanie  projektu unijnego  dla  placówki  to kwota 87 270,00 zł. Wysokość dofinansowania wynosi 100% kosztów kwalifikowanych.

W ramach projektu zostały realizowane trzy typy zadań: organizacja placu zabaw, dostosowanie pomieszczeń oraz zakup dodatkowego wyposażenia. W ramach pierwszego zadania wykonany został plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią. W ramach projektu zostały dostosowane toalety dla dzieci i personelu, z uwzględnieniem potrzeb danego oddziału przedszkolnego. Przewidziano zakup umywalek, misek ustępowych, podestów, lustra, podajników na mydło, podajniki na ręczniki i papier toaletowy. Dzięki realizacji projektu udało się salę przedszkolną wyposażyć w komputer z oprogramowaniem, projektor multimedialny, kopiarkę, sprzęt  audiowizualny. W ramach wyposażenia oddziałów przedszkolnych szkoła wzbogaciła się o meble (tj. stoły, krzesła, szafki, szafki ubraniowe, regały, pufy). Zamontowano rolety okienne. Ponadto zorganizowano szatnie bezpośrednio przy sali przedszkolnej. Zakupiono nowe zabawki, pomoce dydaktyczne i artykuły plastyczne. Sala została wyposażona w elementy zapewniające bezpieczne warunki opieki nad dziećmi – zabezpieczono grzejniki i inne.

Projekt zostanie rozliczony do końca sierpnia 2015 r.

Wyremontowano również salę gimnastyczną (tj. cyklinowanie i lakierowanie podłogi, malowanie lamperii i ścian). Pomalowano 3 łazienki, 2 sale lekcyjne i 2 pomieszczenia gospodarcze. Ułożono ok. 450 m2 kostki brukowej na parkingu szkolnym.

 
Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie złożył wniosek o dofinansowanie  „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX poddziałanie 9.1.1. - zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej zaplanowano szereg działań mających na celu stworzenie optymalnych warunków pozwalających na objęcie edukacją dzieci w wieku przedszkolnym. Projekt koordynuje Urząd Gminy Ćmielów. Dofinansowanie  projektu unijnego  dla  placówki  to kwota 87 270,00 zł. Wysokość dofinansowania wynosi 100% kosztów kwalifikowanych.
W ramach projektu zostały realizowane trzy typy zadań: organizacja placu zabaw, dostosowanie pomieszczeń oraz zakup dodatkowego wyposażenia. W ramach pierwszego zadania wykonany został plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią. W ramach projektu zostały dostosowane toalety dla dzieci i personelu, z uwzględnieniem potrzeb danego oddziału przedszkolnego. Przewidziano zakup umywalek, misek ustępowych, podestów, lustra, podajników na mydło, podajniki na ręczniki i papier toaletowy. Dzięki realizacji projektu udało się salę przedszkolną wyposażyć w komputer z oprogramowaniem, projektor multimedialny, kopiarkę, sprzęt  audiowizualny. W ramach wyposażenia oddziałów przedszkolnych szkoła wzbogaciła się o meble (tj. stoły, krzesła, szafki, szafki ubraniowe, regały, pufy). Zamontowano rolety okienne. Ponadto zorganizowano szatnie bezpośrednio przy sali przedszkolnej. Zakupiono nowe zabawki, pomoce dydaktyczne i artykuły plastyczne. Sala została wyposażona w elementy zapewniające bezpieczne warunki opieki nad dziećmi – zabezpieczono grzejniki i inne.
Projekt zostanie rozliczony do końca sierpnia 2015 r.
Wyremontowano również salę gimnastyczną (tj. cyklinowanie i lakierowanie podłogi, malowanie lamperii i ścian). Pomalowano 3 łazienki, 2 sale lekcyjne i 2 pomieszczenia gospodarcze. Ułożono ok. 450 m2 kostki brukowej na parkingu szkolnym.

Dodano: 14-08-2015

więcej

Urząd Miasta i Gminy
w Ćmielowie


ul. Ostrowiecka 40,
27 - 440 Ćmielów
Tel. (0-15) 861 20 18
Fax (0-15) 861 20 18

<wrzesień 2015>
PnWtŚrCzPtSoN
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij