Dziś jest:

Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz segregowanych odpadów komunalnych (surowce wtórne) z terenu Gminy Ćmielów na lipiec 2014

Miejscowość
VII
Ćmielów (Krótka, Ostrowiecka (nr parzyste od nr 2 do nr 44), Rynek (od nr 1 do nr 30), Sandomierska (nr nieparzyste od nr 1 do nr 109), Sienkiewicza, Sportowa, Szydłowiecka, Targowa, Zamkowa), Piaski Brzustowskie
10
28
Ćmielów (XX-lecia Polski Ludowej, Cmentarna, Długa, Jasna, Jastkowska, Niecała, Opatowska, Ostrowiecka (nr nieparzyste od nr 1 do nr 73), Polna, Poprzeczna, Raciborskiego, Różana, Rynek (od nr 35 do nr 45), Sandomierska (nr parzyste od 2-106 i od nr 110 do nr 272), Słoneczna, Wąska, Wspólna, Zaciszna, Zielona)
11
29
Ćmielów (Asnyka, Dworcowa, Gwardii Ludowej, Kolejowa, Konopnickiej, Legionów, Łąkowa, Małachowska, Mickiewicza, Mostowa, Nalazka, Ogrodowa, Sandomierska (nr nieparzyste od nr 111 do nr 257), Skała, Staszica, Szkolna, Wałowa, Żeromskiego)
15
30
Brzóstowa, Grójec
16
31
Borownia, Podgrodzie, Smyków
15
Drzenkowice, Wola Grójecka
16
Buszkowice, Glinka, Jastków, Krzczonowice, Łysowody, Małachów, Przeuszyn, Trębanów, Wojnowice, Wólka Wojnowska
14
Boria, Podgórze, Ruda Kościelna, Stoki Duże, Stoki Małe, Stoki Stare, Wiktoryn
17

Dodano: 04-07-2014

więcej

Zakończenie projektu indywidualizacji nauczania w Gminie Ćmielów.

Ogłoszenie.png

Dodano: 04-07-2014

więcej

BIESIADA LUDOWA

plakat.jpg

Dodano: 13-06-2014

więcej

Dni Ćmielowa 2014

Podczas tegorocznego święta miasta Ćmielowa, mieszkańcy i przybyli na Stadion Miejski w Ćmielowie uczestnicy, mogli wziąć udział w wielu atrakcjach przygotowanych przez organizatorów: Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie oraz Dom Kultury im. W. Gombrowicza w Ćmielowie. Na scenie zaprezentowali się laureaci Konkursu Wokalnego „Rozśpiewana Wiosna” : Wiktoria Gromek, Maja Stasiek, Kacper Kaniewski, duet: Oliwia Szczurek i Patrycja Kaniewska, Aleksandra Watras, Dominika Bütner, Emilia Buczkowska, Damian Orłowski i Natalia Spychaj. Swoje umiejętności taneczne zaprezentowały: grupa taneczna z Domu Kultury w Ćmielowie prowadzona przez Jadwigę Rękawek, grupa taneczna z Gimnazjum w Brzóstowej prowadzona przez Panią Renatę Krąg oraz grupa Kuguar Funky Crew, którą prowadzi Pan Emil Jaworski. Na zorganizowane święto miasta przybyli zaproszeni goście: Poseł na Sejm RP Jarosław Górczyński, Wojewoda Świętokrzyski Bożentyna Pałka – Koruba, Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski, Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Józef Grabowski, Starosta Powiatu Ostrowieckiego Zdzisław Kałamaga oraz Burmistrz Ćmielowa Jan Kuśmierz, Zastępca Burmistrza Tadeusz Chmielecki, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ćmielowie Marianna Gierczak i Radni Rady Miejskiej w Ćmielowie, którzy złożyli mieszkańcom życzenia z okazji obchodzonego święta.
W dalszej części artystycznej można było zobaczyć parodystę Stana Tutaja, koncert Grupy VOX. Witold Paszt, Dariusz Tokarzewski i Jerzy Słota przypomnieli licznie zgromadzonej publiczności takie przeboje jak: „Zabiorę Cię o Magdaleno”, „Szczęśliwej drogi już czas” czy „Bananowy Song”. Imprezę zakończyła zabawa taneczna z DJ DEKAREM.

 

Dodano: 29-05-2014

więcej

Komunikat o ostrzeżeniach

  Komunikat o ostrzeżeniach

W załączeniu przesyłam ostrzeżenie hydrologiczno-meteorologiczne na temat  zjawisk o charakterze burzowym, które będą występować na obszarze województwa świętokrzyskiego i sąsiednich województwach od 26 do 28 maja 2014. Jednocześnie przypominam o konieczności monitorowania sytuacji i składania meldunków do wyższego szczebla zarządzania kryzysowego o zagrożeniach lub prowadzonych akacjach ratowniczych. Proszę również o umieszczenie ostrzeżenia na swoich portalach internetowych, włącznie z informacją 
o zasadach zachowania się ludności podczas występowania skrajnych zjawisk meteorologicznych: http://czkw.kielce.uw.gov.pl/czk/poradnik/kleski-zywiolowe 

Załącznik:

Data i godzina wydania: 26.05.2014 - godz. 12:42
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: BPH O/Kraków IMGW PIB

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:18
Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
Stopień zagrożenia: 2

Ważność: od godz. 13:00 dnia 26.05.2014 do godz. 13:00 dnia 28.05.2014
Obszar: Rejon hydrologiczny IVa (śląskie, małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, lubelskie)
Przebieg: W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu o charakterze burzowym, na dopływach Wisły po Dęblin, a w szczególności w małych zlewniach i zlewniach zurbanizowanych - w miejscu wystąpienia opadu burzowego - prognozowany jest gwałtowny wzrost poziomu wody do dolnej części strefy stanów wysokich, lokalnie z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych. Obecne przekroczenia stanów alarmowych w zlewni Wieprza będą się utrzymywać.
Wzrost poziomu wody w wyniku prognozowanych opadów o charakterze burzowym możliwy jest także na lewobrzeżnych dopływach Bugu (na Krznie w Malowej Górze możliwe ponowne przekroczenie stanu alarmowego).
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%
Uwagi: W sytuacji wystąpienia istotnych zmian w czasie lub w przebiegu zjawiska ostrzeżenie może ulec zmianie.

Dyżurny synoptyk hydrolog: Anna Śmiech

Wiadomość SMS:
IMGW PIB OSTRZEGA:WEZBR.Z PRZEKROCZ.ST.OSTRZEGAWCZ./2 rejon hydrologiczny iva(slaskie,malopol.,swietokrz.,podkarp.,lubelskie) od13:00/26.05.do13:00/28.05.2014

Dodano: 27-05-2014

więcej

Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz segregowanych odpadów komunalnych (surowce wtórne) z terenu Gminy Ćmielów na rok 2014 Miesiąc Czerwiec

Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz segregowanych odpadów komunalnych (surowce wtórne) z terenu Gminy Ćmielów na rok 2014 Miesiąc Czerwiec

Miejscowość
VI
Ćmielów (Krótka, Ostrowiecka (nr parzyste od nr 2 do nr 44), Rynek (od nr 1 do nr 30), Sandomierska (nr nieparzyste od nr 1 do nr 109), Sienkiewicza, Sportowa, Szydłowiecka, Targowa, Zamkowa), Piaski Brzustowskie
2
25
Ćmielów (XX-lecia Polski Ludowej, Cmentarna, Długa, Jasna, Jastkowska, Niecała, Opatowska, Ostrowiecka (nr nieparzyste od nr 1 do nr 73), Polna, Poprzeczna, Raciborskiego, Różana, Rynek (od nr 35 do nr 45), Sandomierska (nr parzyste od 2-106 i od nr 110 do nr 272), Słoneczna, Wąska, Wspólna, Zaciszna, Zielona)
3
26
Ćmielów (Asnyka, Dworcowa, Gwardii Ludowej, Kolejowa, Konopnickiej, Legionów, Łąkowa, Małachowska, Mickiewicza, Mostowa, Nalazka, Ogrodowa, Sandomierska (nr nieparzyste od nr 111 do nr 257), Skała, Staszica, Szkolna, Wałowa, Żeromskiego)
5
27
Brzóstowa, Grójec
6
30
Borownia, Podgrodzie, Smyków
5
Drzenkowice, Wola Grójecka
6
Buszkowice, Glinka, Jastków, Krzczonowice, Łysowody, Małachów, Przeuszyn, Trębanów, Wojnowice, Wólka Wojnowska
4
Boria, Podgórze, Ruda Kościelna, Stoki Duże, Stoki Małe, Stoki Stare, Wiktoryn
9

Dodano: 23-05-2014

więcej

Dni Ćmielowa

plakat.jpg

Dodano: 16-05-2014

więcej

INFORMACJA!

INFORMACJA !

 Rada Miejska w Ćmielowie podjęła uchwałę
Nr XXXVI/288/2014    w dniu 6 marca 2014r.  dotyczycącej  zmiany określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
Opłata  za gospodarowanie odpadami komunalnymi , które są zbierane i odbierane w sposób selektywny  z terenu Miasta i Gminy Ćmielów od miesiąca kwietnia 2014r. wynoszą   dla :
- gospodarstw domowych 1 osobowych                  -   7,00 zł. miesięcznie
- gospodarstw domowych 2-3 osobowych               - 16,00 zł. miesięcznie
- gospodarstw domowych 4 osobowych i powyżej -  21,00 zł. miesięcznie

Uchwałą Nr XXXVII/297/2014  z dnia 15 kwietnia 2014 r. Rada Miejska w Ćmielowie dokonała również  zmiany uchwały  Nr XXV/212/2013   Rady Miejskiej w Ćmielowie   dotyczącej wzoru deklaracji o wysokości opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Ćmielów.                                          W związku z powyższym  mieszkańcy ,którzy w Deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określili , że zbierają i odbierają odpady komunalne w sposób selektywny  zgodnie z art. 6 m  ust. 1-3  ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1399) są zobowiązani  złożyć  nową deklaracje                  w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.                                                                               Druki deklaracji można pobrać w tutejszym urzędzie pok.nr.1, w godzinach pracy urzędu tj. od 7.30-15.30.


Dodano: 12-05-2014

więcej

Pucha Burmistrza 2014.

Puchar

 Burmistrza Ćmielowa

 2014

 
W dniach 01-04 maja 2014r. na Stadionie Miejskim w Ćmielowie odbył się coroczny XXI
z kolei turniej piłkarski o Puchar Burmistrza Ćmielowa.
W turnieju piłki nożnej wystartowało 6 drużyn reprezentujących miasto i sołectwa z terenu Gminy Ćmielów, które rozgrywały mecze systemem grupowo-pucharowym.
Zwycięzcy z grup spotkali się w meczu finałowym a drużyny które zajęły 2-gie miejsca w grupach rozgrywali mecz o III miejsce.
W finale w dniu 4 maja 2014 r w meczu o I miejsce
zespół SŁAWKO ĆMIELÓW zwyciężył zespół LKS PIASKI wynikiem 4 : 0.
W meczu o III miejsce drużyna DUDUŚ TEAM pokonała GRÓJEC wynikiem 1 : 0.
Klasyfikacja końcowa turnieju   przedstawia się j.n :
1   SŁAWKO ĆMIELÓW
2   LKS PIASKI
3   DUDUŚ TEAM
4   GRÓJEC
5   BUSZKOWICE
6   LUMBAGO
Królami strzelców zdobywając po 3 bramki zostali – Szymon Ziółkowski z drużyny LKS PIASKI oraz Dawid Giez z drużyny DUDUŚ TEAM,
najlepszym bramkarzem został Paweł Szlufik z drużyny DUDUŚ TEAM, a najlepszym zawodnikiem został – Paweł Barański z drużyny SŁAWKO ĆMIELÓW.
W uroczystym podsumowaniu i zakończeniu turnieju Burmistrz Ćmielowa Jan Kuśnierz w obecności Z-cy Burmistrza Tadeusza Chmieleckiego wręczył Puchary zwycięzcom, pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe dla wszystkich zespołów i wyróżniających się zawodników.
Obecny na meczach piłkarskich Radny Powiatu Ostrowieckiego Pan Mariusz Pasternak ufundował nagrodę indywidualną i przekazał dla zawodnika drużyny DUDUŚ TEAM Dawida Giezy.
Turniej przebiegał w sportowej atmosferze i był przeprowadzony bardzo sprawnie przez Komitet Organizacyjny.
BUSZKOWICE.JPG
BUSZKOWICE
DUDUS-TEAM.JPG
DUDUŚ TEAM
GROJEC.JPG
GRÓJEC
LKS-PIASKI.JPG
LKS PIASKI
LUMBAGO-(1).JPG
LUMBAGO
SŁAWKO-CMIELOW.JPG
SŁAWKO ĆMIELÓW

Dodano: 09-05-2014

więcej

Oddano cześć ofiarom mordu katyńskiego i ofiarom katastrofy lotniczej w Smoleńsku

W dniu 10 kwietnia br przy pomniku w Ćmielowie o godz.12.00 oddano cześć ofiarom mordu katyńskiego i ofiarom katastrofy lotniczej w Smoleńsku .
Modlitwę za dusze zmarłych odmówił Ksiądz Proboszcz Czesław Gumieniak.
Oczytano również referat historyczny przygotowany przez Pana Dariusza Urbańskiego – nauczyciela historii gimnazjum w Ćmielowie .
 Pod pomnikiem złożono wieńce , kwiaty i zapalono znicze .
W uroczystości wzięli udział :
- Asystentka Biura Posła RP – Jarosława Rusieckiego
- Władze Samorządowe Miasta i Gminy w Ćmielowie
- Delegacja NSZZ SOLIDARNOŚĆ Z.P.Ćmielów
- Dyrektorzy szkół wraz z młodzieżą
- mieszkańcy Ćmielowa .
DSC_0011.JPG

Dodano: 14-04-2014

więcej

Urząd Miasta i Gminy
w Ćmielowie


ul. Ostrowiecka 40,
27 - 440 Ćmielów
Tel. (0-15) 861 20 18
Fax (0-15) 861 20 18

<lipiec 2014>
PnWtŚrCzPtSoN
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij