Dziś jest:
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Znak: IN-III.7820.1.21.2014
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 687 z późn. zm.) w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.)
WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI
zawiadamia, że na wniosek z dnia 07.11.2014r., pismo bez znaku, uzupełniony w dniu 16.12.2014r., pismem znak: ŚZDW.8010.192.2014.R-DD.KA, Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, reprezentowanego przez Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach,
została wydana decyzja Nr 1/15 z dnia 20.02.2015r., znak: IN-III.7820.1.21.2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 755 Ostrowiec Świętokrzyski – Ożarów na odcinku od km 1+897,36 do km 23+065,72. Etap III na odcinku od km 12+124,50 do km 23+065,72”.
Treść obwieszczenia w załaczniku

Dodano: 23-02-2015

więcej

Komitet Organizacyjny obchodów 510 – lecia Dni Ćmielowa

Na Sesji Rady Miejskiej w Ćmielowie w dniu 12 lutego br Burmistrz Ćmielowa Jan Kuśmierz zaproponował skład Komitetu Organizacyjnego obchodów 510 – lecia Dni Ćmielowa , 25 – lecia Samorządności oraz 110 – lecia OSP Ćmielów oraz objęcie honorowym patronatem obchodów przez Przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego - Arkadiusza Bąka .
W skład komitetu weszli :
1.Burmistrz Ćmielowa       - Jan Kuśmierz
2.Przewodnicząca Rady Miejskiej   - Marianna Gierczak
3.Przewodniczący Komisji Kultury , Oświaty , Zdrowia , Sportu – Stachurski Wojciech
4.Inspektor Oświaty – Tomasz Neyman
5.Dyrektor Samorządowej Instytucji Kultury – Justyna Chamera
6.Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Ziemi Ćmielowskiej – Marek Terczak
7.Proboszcz Parafii w Ćmielowie – Czesław Gumieniak
 

Dodano: 19-02-2015

więcej

„Komputer i język angielski naszym oknem na świat”

Od września ubiegłego roku Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Ćmielowskiej realizuje projekt pt. „Komputer i język angielski naszym oknem na świat”. W ramach projektu prowadzone są zajęcia komputerowe dla dorosłych w Szkole Nr. 1 w Ćmielowie, zajęcia z języka angielskiego dla młodzieży gimnazjalnej z Brzóstowej i Ćmielowa oraz zajęcia z języka angielskiego dla dorosłych. Zadanie jest dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 50 tysięcy złotych co stanowi 100% dofinansowania. W projekcie bierze udział 70 osób, mieszkańców gminy Ćmielów.  Realizacja tego projektu była możliwa dzięki dobrej współpracy ze szkołami podstawowymi w Ćmielowie i Brzóstowej, które udostępniły pomieszczeń w celu przeprowadzenia zajęć. Koordynatorem projektu z ramienia Stowarzyszenia jest Pani Justyna Chamera.

Dodano: 19-02-2015

więcej

OSP Ćmielów

Dbaj o bezpieczeństwo – przekaż 1% podatku na rzecz Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Ćmielów.
 
 Zarząd Miejsko-Gminny ZOSP RP w Ćmielowie apeluje do wszystkich podatników, którym na sercu leży rozwój i kontynuacja chlubnych tradycji ruchu strażackiego, wyrażających się
w niesieniu bezinteresownej pomocy ludziom i służeniu Ojczyźnie.
To nic nie kosztuje darczyńcę. Odpisując od swojego podatku w rocznym zeznaniu podatkowym wystarczy podać nr w Krajowym Rejestrze Sądowym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej - nr 0000116212. Konieczne jest również wpisanie w rubryce: „ INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE” cel szczegółowy 1% tj. wpisać np.: „ OSP Ćmielów, 27-440 Ćmielów”.
aaa.png
Przekazane środki zostaną przeznaczone na organizację obchodów 510-lecia DNI Ćmielowa, 25-lecia Samorządności oraz 110-lecia OSP Ćmielów.

Dodano: 19-02-2015

więcej

MKS "Świt"

MKS Świt Ćmielów jest organizacją pożytku publicznego dlatego też zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zaznaczenie w zeznaniu rocznym PIT i przekazanie 1% podatku na rzecz Miejskiego Klubu Sportowego „Świt” Ćmielów
 
Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OOP)
Numer KRS:  0000035431
Cel szczegółowy 1%:  MSK Świt Ćmielów 

Dodano: 19-02-2015

więcej

OGŁOSZENIE

  
Na podstawie art. 97a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),
Burmistrz Ćmielowa
1.  Informuje o zamiarze wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w miejscowości Brzóstowa, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 628, obręb , dla której nie jest urządzona księga wieczysta.
2.  Podział nieruchomości opisanej w pkt 1 jest niezbędny dla realizacji celu publicznego polegającego na urządzeniu i budowie gminnej drogi publicznej.
3.  Wzywa się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości opisanej w pkt 1, aby w terminie 2 miesięcy zgłosiły się w Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie i wykazały swoje prawa do nieruchomości.
4.  Po bezskutecznym upływie terminu określonego w pkt 3 zostanie wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie podziału nieruchomości i wydane decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości.
5.  Niniejsze ogłoszenie podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy, a także przez ogłoszenie w prasie o zasięgu ogólnopolskim
 

Dodano: 19-02-2015

więcej

Szkolenia ARiMR

ogloszenie-(1).png

Dodano: 19-02-2015

więcej

Kolejna zbiórka harcerska

ZAPRASZAMY
na kolejna zbiórkę harcerską
Poniedziałek 16 luty 2015                 godz. 17.00
sala balkonowa na I piętrze              w Domu Kultury w Ćmielowie


Dodano: 13-02-2015

więcej

FERIE ZIMOWE Z DOMEM KULTURY W ĆMIELOWIE

I Tydzień (16.02.-20.02. 2015r.)
 
Poniedziałek (16.02.2015r.)
10.00-16.00 – zajęcia kulinarne w świetlicy środowiskowej
Wtorek (17.02.2015r.)
11.00- 15.00 – zajęcia plastyczne:
Maskotki z polaru , filcu , wełnianych skarpetek.
Środa (18.02.2015r.)
12.00- 14.00 – spotkanie filmowe
14.00 – 19.00 – zajęcia świetlicowe  ( konkurs rysunku na temat zimy)
Czwartek  (19.02.2015r.)
11.00- 15.00 – zajęcia plastyczne :
Zabawa z masą papierową. 
15.00 – 19.00 – zajęcia świetlicowe
Piątek (20.02.2015r.)
14.00- 19.00 – zajęcia świetlicowe  ( prace artystyczne z plasteliny i bibuły)
 
 
II Tydzień (23.02- 27.02.2015r.)
 
Poniedziałek  (23.02.2015r.)
10.00-16.00 – zajęcia kulinarne w świetlicy środowiskowej
Wtorek  (24.02.2015r.)
11.00- 15.00 – zajęcia plastyczne :
Zwierzaki mobilne - wykonywanie różnych zwierzątek z kolorowych kartonów , brystoli, bibułek, sznurków, guzików itd.
15.00 – 19.00 – zajęcia świetlicowe.
Środa (25.02.2015r.)
10.00 – 11.30. – karaoke ( sala widowiskowa)
12.00 – 14.00 – spotkanie filmowe
14.00- 19.00 - zajęcia świetlicowe ( rysowanie, kolorowanie).
Czwartek  (26.02.2015r.)
14.00 – 19.00 – zajęcia świetlicowe  ( gry planszowe).
Piątek (27.02.2015r.)
13.00- Przedstawienie dla dzieci -   „ Czarnoksiężnik z krainy OZ „
16.00 – 19.00 – zakończenie ferii zimowych ( gry , animacje , zabawy - sala balkonowa)
 
POGODNE I KOLOROWE FERIE ZIMOWE
Biblioteka w Borii zaprasza
na zajęcia
                                                           
 
Środa ( 11.02.2015r.)
 13.00-15.00 – „ Wiersze w zimowej szopce” –spotkanie w dziecięcą poezją
Piątek ( 20.02.2015r.)
15.00- 17.00 – „ Biała kraina „ – zajęcia plastyczne ( wspólnie tworzymy zimę na szarym papierze)
Poniedziałek (23.02.2015r.)
15.00- 17.00 – „ Bałwankolandia” – czytanie wiersza „ Dziewięć bałwanków”, zajęcia plastyczne ( rysowanie , malowanie, tworzenie bałwanka , poznanie atrybutów bałwanka).
Środa ( 25.02.2015r.)
13.00-15.00 – „ Zima i jej skarby” – wiadomości przyrodnicze o zimie , zmiany zachodzące w przyrodzie, zajęcia plastyczne( tworzenie zimowych drzew).
Piątek ( 27.02.2015r. )
Zakończenie ferii zimowych : wystawka prac, zimowe gry i zabawy, słodki poczęstunek.
 

Dodano: 13-02-2015

więcej

Ferie w szkołach

Placówki oświatowe, jak co roku przygotowały ciekawą ofertę dla swoich uczniów w okresie ferii zimowych.
Samorządowe Przedszkole w Ćmielowie oprócz ciągłej działalności wychowawczej planuje realizację programu „Kosmiczne ferie”, w ramach którego dzieci w zabawowych formach zostaną zapoznane m.in. z budową Wszechświata i Układu Słonecznego.
  Szkoła Podstawowa Nr 1 PSP i Gimnazjum w Brzóstowej będą otwarte od 16 do 25 lutego 2015r, zaś Gimnazjum w Ćmielowie 17 i 23.02- w pozostałe dni nauczyciele Gimnazjum będą prowadzić zajęcia w hali sportowej. W trakcie zajęć organizowanych przez szkoły można będzie zagrać w tenisa stołowego, piłkę siatkową i halową, uczestniczyć w zajęciach tanecznych, plastycznych, grach, zabawach i konkursach. W czwartki i piątki 19,20,26,27 lutego planowane są wyjazdy na basen. Czynna będzie świetlica, sale komputerowe, w SP Nr 1 hala sportowa. Wszystkie zajęcia będą odbywać się pod opieką nauczycieli. Pełny harmonogram zajęć dostępny jest w placówkach.
Od 13 lutego rusza kolejna edycja programu „Umiem pływać”, którego organizatorem jest Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach, a współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. W okresie od lutego do czerwca 2015 grupa 30 uczniów z klas II i III SP Nr 1 w Ćmielowie i PSP w Brzóstowej, pod opieką nauczycieli i ratowników, będzie zdobywała umiejętność pływania na basenie w Ożarowie. Zajęcia dla dzieci są bezpłatne, organizator zapewnia wstęp na basen, opłaca ratowników i koordynatora, Gmina Ćmielów zapewnia dowóz i opiekę drugiego z wychowawców.
 

Dodano: 13-02-2015

więcej

Urząd Miasta i Gminy
w Ćmielowie


ul. Ostrowiecka 40,
27 - 440 Ćmielów
Tel. (0-15) 861 20 18
Fax (0-15) 861 20 18

<marzec 2015>
PnWtŚrCzPtSoN
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij