Dziś jest:

"Błękitny Promy Nadziei"

Dawid Szpak mieszkaniec Buska-Zdroju toczy ciężką walkę z chorobą-genetyczną Fredreicha, która nie leczona prowadzi do śmierci.  Mama wychowuje chłopca samotnie. Mieszkają w bloku na IV piętrze na jednym z buskich osiedli. Do tej pory Pani Jola, mama Dawida radziła sobie sama z leczeniem i opieką nad synem. Jednak koszty rehabilitacji i leczenia z miesiąca na miesiąc są coraz większe co znacznie przewyższa dochody rodziny. Dzielna mama cały czas wspiera swego syna, troskliwie się nim opiekując.,, Zrobiłabym dla mojego dziecka wszystko, oddałabym swoje zdrowie, aby Dawid mógł być w pełni zdrowym i sprawnym chłopcem!” – ze łzami w oczach mówi mama Dawida.
Światełkiem w tunelu dla Dawida jest terapia komórkami macierzystymi. Znalazł się lekarz     i  klinika w Częstochowie, która chce chłopca objąć leczeniem  w kraju. Niestety nadal brakuje na tą terapię funduszy. Całkowity jej koszt wynosi 90 tys. zł. Na chwilę obecną           z licytacji oraz dobrowolnych wpłat na konto wpłynęło 18 tys. zł za co z całego serca dziękujemy wszystkim i każdemu z osobna .Prosimy mieszkańców naszego województwa o dalsze wsparcie dla tego fantastycznego chłopca- mówi Dariusz Lisowski prezes Fundacji Miśka Zdziśka
            Dawid mieszka razem z mamą na jednym z buskich osiedli. Kobieta wychowuje syna samotnie. Chłopiec nie może już samodzielnie chodzić, niedosłyszy, ma problemy z mową. Koszty leczenia i rehabilitacji, które z miesiąca na miesiąc są coraz większe, przewyższają ich możliwości finansowe. Każdego dnia zmagają się z barierami, gdyż mieszkają na czwartym piętrze i matka zmuszona jest   znosić i wnosić syna po schodach na  placach.
-Kwota około 90.000 tyś zł jest dla nas nieosiągalna! Pracuję jako pielęgniarka i sama nas utrzymuję. Mój dochód ledwo wystarcza na bieżące potrzeby. Kilka tygodni temu na naszej drodze stanęła fundacja Miśka Zdziśka ,,Błękitny Promyk Nadziei” która przyjęła mojego syna jako swojego podopiecznego i bardzo nas wspiera. Dała nam nadzieję na lepsze jutro, że będzie dobrze – mówi wzruszona mama.
Na drodze Dawida pojawiły się też inne dobre duchy które podarowały „błękitny promyk nadziei” Dawidowi. Z całego serca dziękujemy Panu Dyrektorowi Grzegorz Rąpel z Hotelu Słoneczny Zdrój za podarowanie naszemu podopiecznemu darmowej rehabilitacji w tej fantastycznej i wrażliwej placówce. Dziękuję Pani Annie Korczyńskiej Wieloch i Fundacji Słoneczna Przyszłość z Buska Zdroju , Fundacji Słoneczko, dzięki którym wspólnie udało się zakupić nowy aktywny wózek inwalidzki. Zakupiliśmy również Dawidowi specjalistyczne ortezy, które pomagają mu w codziennym chodzeniu oraz funkcjonowaniu-informuje prezes Fundacji Miśka Zdziśka
Dawid był chłopcem pełnym pasji i życiowej energii! Wszystko jednak zmieniła straszliwa diagnoza i postępująca śmiertelna choroba!! Teraz, kiedy chłopiec nie może chodzić, niedosłyszy i ma problemy z mową potrzebna jest natychmiastowa pomoc!
   W tym momencie skupiamy się na pomocy dla Dawida. Nawiązaliśmy już kontakt z Kliniką, która przeprowadzi terapię komórkami macierzystymi. Pragniemy spełnić najważniejsze         i jedyne marzenie chłopca- aby wyzdrowiał - informuje Katarzyna Ciechanowska członek Zarządu Fundacji Miśka Zdziśka.
Nie bądźmy obojętni wobec jego tragedii i włączmy się wspólnie w pomoc Dawidowi. Wspólnie można bardzo wiele! Niestety stan zdrowia Dawida pogarsza się i liczy się każda pomoc! Nie pozwólmy dalej rozwijać się chorobie! Nie pozwólmy by odszedł w tak młodym wieku! To tylko od nas zależy, czy pomożemy Dawidowi i czy wyciągniemy do niego pomocną dłoń.  
Apelujemy również do osób, szkół ,placówek, które chcą spełnić marzenie chłopca                      o zbieranie plastikowych nakrętek! Jak przystąpić do akcji pomocowej i pomóc Dawidowi poprzez zbieranie nakrętek uzyskacie państwo informacje pod numerem 41 386 65 69 komórka 512 924 006  lub napisz i zgłoś się meilowo biuro@blekitnypromyknadziei.pl  lub katarzyna@blekitnypromyknadziei.pl
Jeżeli uznasz że warto pomóc temu dzielnemu chłopcu i podarujesz mu promyk nadziei to będzie twój gest, który pomoże spełnić jego marzenie o byciu zdrowym. Tylko przeszczep komórek macierzystych może pomóc Dawidowi. Nie zostawiajmy Dawida samego.
Pomoc dla Dawida
Dawidowi można również pomóc dobrowolnymi wpłatami na numer konta Fundacja Miśka Zdziśka Bank Pekao SA 23 1240 4982 1111 0010 6253 6955 z dopiskiem ,,Na pomoc i leczenie Dawida Szpaka”.

Dodano: 05-05-2015

więcej

Obwieszczenie Wojewody

Obwieszczenie Wojewody

OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 131, art. 133 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.) w związku z art. 11g
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 687 ze zm.)
Wojewoda Świętokrzyski
zawiadamia, że od decyzji Nr 2/15 z dnia 17.03.2015r., znak: IN-III.7820.1.25.2014
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa obwodnicy Ćmielowa” w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 755, na terenie miasta i gminy Ćmielów, wpłynęło odwołanie.
Odwołanie wraz z aktami sprawy zostało przesłane do Ministra Infrastruktury i Rozwoju, na adres: ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa.

Dodano: 05-05-2015

więcej

Parking przy Ośrodku Zdrowia w Ćmielowie

Dobiegają końca prace związane z wykonaniem utwardzenia terenu pod parking dla pojazdów przy budynku Ośrodka Zdrowia w Ćmielowie od strony północnej. Prace wykonywane są systemem gospodarczym przez pracowników Grupy Robót Publicznych zatrudnionych przy Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie.
Powierzchnia parkingu wynosi 300 m2 i wykonana będzie w całości z kostki betonowej brukowej pozyskanej przy remoncie drogi wojewódzkiej nr 755.
Nowe miejsca postojowe w znacznym stopniu ułatwią dostęp do Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie, Ośrodka Zdrowia, Apteki, Banku oraz Ośrodka Pomocy Społecznej jak również zwiększą bezpieczeństwo oraz poprawią estetykę otoczenia.

Dodano: 30-04-2015

więcej

Zaproszenie

ss.png
aaa.png
qq.png

Dodano: 30-04-2015

więcej

Informacja

Burmistrz Ćmielowa informuje, że na stronie www.bip.cmielow.pl, na tablicy ogłoszeń i w BZP nr 57833 z dnia 23/04/2015r. zostało zamieszczono ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Przebudowa róg gminnych”
 
1. Określenie przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy dróg gminnych w skład którego wchodzą następujące zadania: - zadanie Nr 1 Przebudowa drogi gminnej nr 318032T Piaski Brzóstowskie - Krasków od km 0+000 do km 0+495; zadanie Nr 2 - Przebudowa drogi gminnej nr 318025T Podgórze - Stoki Duże od km 0+000 do km 0+450 - I etap; zadanie Nr 3 Przebudowa drogi gminnej Nr 318060T ul. Małachowska w Ćmielowie od km 0+550 do km 1+185 -II etap.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji technicznej, przedmiarach robót oraz specyfikacjach technicznych wykonania robót.
2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.32.00-1.
3. Termin wykonania: 15.07.2015.
4. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
5. Kryteria oceny ofert: 
·                     1 - Cena - 97
·                     2 - Termin gwarancji - 3
6. Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.cmielow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie, ul. Ostrowiecka 40, 27-440 Ćmielów -pokój nr 11.
7. Termin składania ofert: 08.05.2015 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie, ul. Ostrowiecka 40, 27-440 Ćmielów - sekretariat (pokój Nr 15).
8 . Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Dodano: 30-04-2015

więcej

Zaproszenie

xxx.png

Dodano: 24-04-2015

więcej

„Trzymaj formę” w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ćmielowie

17 kwietnia Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ćmielowie zorganizowała turniej prozdrowotny „Wiem, co jem” związany z obchodami Światowego Dnia Zdrowia, który zwieńczył realizację wewnątrzszkolnego projektu „Dzieci przeciw uzależnieniom” powstałego w ramach realizacji ogólnopolskiego programu „Trzymaj formę”. W naszym powiecie program ten koordynowany jest przez Powiatową Stację Sanitarno –Epidemiologiczną w Ostrowcu Św. Dzięki uczestnictwu w programie uczniowie poznają znaczenie zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej i właściwej diety dla harmonijnego rozwoju.
Turniej wypełniony był wielkimi emocjami oraz duchem sportowej i intelektualnej rywalizacji. Dzieci z klas IV – VI rywalizowały ze sobą w dziesięciu konkurencjach. Oprócz poważnych zadań – testu wiedzy o zdrowiu, dzieci brały udział w konkurencjach ciekawych – rozwiązywaniu zagadek i krzyżówek, układaniu rymowanek prozdrowotnych, rywalizacjach sportowych, oraz w konkurencjach zabawnych – biegu z jajkiem, rozpoznawaniu przypraw kuchennych, zabaw ze skakanką i balonem. Najsprawniejszymi okazali się uczniowie: Kinga Koper, Daniel Rybus i Aneta Zdonek, którzy jako zespół zajęli
I miejsce w szkolnym turnieju. II miejsce uzyskali: Kacper Kozieł, Marta Jakubowska
i Gabriela Sitek, zaś III miejsce zajęli: Joanna Cielecka, Dominik Dróżdż i Natalia Woch. Wszyscy uczestnicy turnieju wykazali się bogatym zasobem wiedzy, wysoką sprawnością fizyczną oraz dużą dozą poczucia humoru i pomysłowości.
Nagrody rzeczowe zostały ufundowane przez Burmistrza Ćmielowa, Jana Kuśmierza.
Edukacja prozdrowotna prowadzona w takich atrakcyjnych formach z pewnością skutecznie ukształtuje zdrowe nawyki i postawy wśród dzieci.
Organizatorzy pragną złożyć podziękowania Urzędowi Miasta i Gminy Ćmielów za finansowe wsparcie na każdym etapie realizacji programu „Dzieci przeciw uzależnieniom”.
 

Dodano: 24-04-2015

więcej

Informacja

Informujemy, iż w Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie, ul. Ostrowiecka 40, istnieje możliwość otrzymania flagi narodowej. Każdy mieszkaniec Gminy Ćmielów może otrzymać flagę w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy bezpłatnie, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość, w godzinach od 8.00 do 15.00.

Dodano: 24-04-2015

więcej

Festynie Ekologicznym

W dniu 22 kwietnia 2015 r. uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ćmielowie zaprosili do wspólnego udziału w Festynie Ekologicznym uczniów ze Szkoły Podstawowej w Brzóstowej. Hasłem tegorocznego festynu była promocja odnawialnych źródeł energii - „Z energią zmieńmy źródła”.
Celem festynu było: zachęcanie do samodzielnego poszukiwania i pogłębiania wiedzy o środowisku i o odnawialnych źródłach energii, wdrażanie do świadomego kreowania własnego, przyjaznego środowisku zdrowego stylu życia, zainteresowanie problematyką zdrowia i ochrony środowiska, wspólna rozrywka i zabawa, a także promocja wizerunku Miasta Ćmielowa, jako miasta czystego i ekologicznego.
Każda ze szkół w swojej drodze do Domu Kultury manifestowała konieczność ochrony Ziemi i środowiska naturalnego. Uczniowie przygotowali hasła ekologiczne niesione na transparentach oraz zaakcentowali kolor zielony jako kolor bliski środowisku.
Problem wyrzucania ZSEE czyli zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego został przedstawiony w inscenizacji „Sędzia Przyroda Polska” przygotowanym przez uczniów klasy Vb i IV a ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ćmielowie. Uczennice zaprezentowały piosenki o tematyce przyrodniczej.
Na koniec festynu głos zabrał Pan Burmistrz Ćmielowa Jan Kuśmierz, który zwrócił uwagę na konieczność ochrony środowiska naturalnego i obowiązek segregowania śmieci przez każdego z nas.

Dodano: 24-04-2015

więcej

Wybory Prezydenta RP

Plakat_wybory_Prezydent-RP.jpgydenckie

Dodano: 22-04-2015

więcej

Urząd Miasta i Gminy
w Ćmielowie


ul. Ostrowiecka 40,
27 - 440 Ćmielów
Tel. (0-15) 861 20 18
Fax (0-15) 861 20 18

<maj 2015>
PnWtŚrCzPtSoN
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij